Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Menighedsråd - Tånum Sogn

Formand
Birthe Andersen
Gl. Viborgvej 185
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 44 48 eller  21 18 44 66
e-mail: vestfal@mail.dk

Næstformand
Maja K. Sørensen
Gl. Viborgvej 200
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 48 57 eller 41 27 26 72
e-mail: info@smedebo.dk

Kirkeværge og kasserer
Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 42 08 eller 51 86 02 08
e-mail: lundgaard9@gmail.com

Kontaktperson
Lilian Hundborg
Gjandrup Byvej 5A
8920 Randers NV
tlf. 26 24 65 53

Menigt medlem:
Kirsten Sørensen
Kløruptoften 6
8920 Randers NV
tlf.:  51 73 64 34
e-mail: kjsoerensen@gmail.com

Pastoratets præster:
Dorte Jørgensen, kbf.
Maja Søgaard Blokager (orlov)

Medarbejderrepræsentant:
Thomas Ede
tlf.:  28 35 26 57
e-mail: thomas_ede@hotmail.com

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02