Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Medarbejdere - Hornbæk Sogn

Graver Hanne Mose
tlf.:86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Organist Thomas Ede
tlf.: 86 19 89 90 eller 28 35 26 57
e-mail: thomas_ede@hotmail.com

Kirkesanger Reelika Raadik Christensen
tlf.: 28 40 98 37
e-mail: reelikaraadik@hotmail.com

Sognegårdsmedarbejder Lis Henriksen

tlf.: 28 71 95 47
e-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02