Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Hornbæk Kirkegård

Hornbæk Kirke
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Graver Hanne Mose
tlf.:86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Læs også
Ordensbestemmelser for Hornbæk Kirkegård

Læs også
Vedtægt for Hornbæk Kirkegård om gravsteder

På hjemmesiden www.dk-gravsten.dk kan du se fotos af de enkelte gravsteder på kirkegården.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02