Vær ikke bekymrede ... Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
 Matthæusevangeliet 6,25 

Hornbæk Kirkegård

Hornbæk Kirke
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Graver Hanne Mose
tlf.:86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Læs også
Ordensbestemmelser for Hornbæk Kirkegård

Læs også
Vedtægt for Hornbæk Kirkegård om gravsteder

På hjemmesiden www.dk-gravsten.dk kan du se fotos af de enkelte gravsteder på kirkegården.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02