Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Kirkebil

Kirkebilsordning gældende for De Fem Sogne
Det er muligt for dig, der bor i De Fem Sogne, at få kirkebil til gudstjenester og arrangementer, hvis du ikke selv kan komme frem. Ring til kirkekontoret (tlf. 86 42 02 60) senest 2 hverdage forinden.

Kollektivhuset
Ved udvalgte gudstjenester, går der kirkebil fra Kollektivhuset til og fra Hornbæk Kirke.
Der køres med taxa fra Kollektivhusets hovedindgang et kvarter før gudstjenesten.
Dato og klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02