Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Fælles Menighedsrådsmøder - De Fem Sogne


Følg med i De Fem Sognes fælles beslutninger.
Referater fra menighedsrådsmøder afholdt i de enkelte sognes menighedsråd findes under det pågældende sogn.

Møde MR5 nr. 1, afholdt den 1.3.2017 (valgperiode 2016-2020)
Møde MR5 nr. 2, afholdt den 23.5.2017 (valgperiode 2016-2020)
Møde MR5 nr. 3, afholdt den 7.9.2017 (valgperiode 2016-2020)
Møde MR5 nr. 4, afholdt den 14.11.2017 (valgperiode 2016-2020)


hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02