Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Fælles for De Fem Sogne

Fælles for De Fem Sogne er - ud over arrangementer, gudstjenester og løbende aktiviteter - ikke mindst den fælles sognegård, der ligger i Hornbæk.

Sognene har også en fælles kirkebilsordning, og der afholdes fælles menighedsrådsmøder, ud over møderne i de enkelte sognes menighedsråd.

Listen over fælles oplysninger udbygges, i takt med at samarbejdet mellem De Fem Sogne intensiveres.

Vælg i venstre spalte, hvilken type oplysninger du ønsker.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02