Vær ikke bekymrede ... Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
 Matthæusevangeliet 6,25 

Referat 19.11.2012 Borup

Referat Menighedsrådet for Borup sogn

Jens Baier Andersen har indkaldt til konstituerende møde i menighedsrådet ved Borup sogn, som første navn på valglisten

Dato: Mandag d. 19.november 2012
Sted: Borup præstegård

Alle menighedsrådsmedlemmer mødt- Afbud fra Dorte Jørgensen og Maja Søgaard

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidatlisternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2
Alle kandidater er godkendt.

3. Underskrivelse af erklæring  ( menighedsrådsløftet)  jf. menighedsrådslovens §7    
Karl Nørgaard og Jørgen Sparre underskriver erklæring - øvrige medlemmers  erklæringer er fortsat gyldige.

4. Valg af formand jf.  §8 stk. 1
Jørgen Sparre er valgt

5. Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2
Karen Brix Roed er valgt

6. Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1
Jens Baier Andersen er valgt

7. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2
Karl Nørgaard er valgt

8. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4
Karen Brix Roed er valgt

9. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5
Jens Baier Andersen er valgt

10. Valg af bygningskyndig jf. § 10. stk. 8
Bygningssagkyndig Ebbe Marxen er valgt

 11. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 st. 9
Karl Nørgaard er valgt

12. Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).
Kirkegårdsudvalg:
        Jørgen Sparre, Jens baier Andersen og Lone Schell Thomsen
Præstegårdsudvalg:
        Jørgen Sparre og Karen Roed
Sognegårdsudvalg:
        Lone Schell Thomsen
Aktivitetsudvalg
        Lone Schell Thomsen
Kirkeblad og Hjemmeside
        Jørgen Sparre og Karen Roed

13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersogspastorater jf. § 1
Afventer de øvrige menighedsråds udpegninger.

14. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1
Jørgen Sparre, Karen Brix Roed og Lone Schell Thomsen

 15. Valg af formand for valgbestyrelsen
Jørgen Sparre er valgt

16. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand jf. § 33 og kasserer, kirkeværge og kontaktperson jf. § 10 stk. 6 ( dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).
Kasserens honorar for telekommunikation og kontorhold      3.200 kr
Kirkeværges honorar     3.500 kr
Kontaktpersons honorar     6.000 kr
Formandshonorar inkl telekommunikation     11.600 kr

17.  Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.
Første møde i det nye menighedsråd er den 11. december 2012

18. Eventuelt.
Generel information omkring menighedsrådsarbejdet.
 
ref. Karen Roed 191112

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02