Vær ikke bekymrede ... Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
 Matthæusevangeliet 6,25 

Dagsorden 1.5.2013 - Borup

MENIGHEDSRÅDET FOR BORUP SOGN

MØDEINDKALDELSE

Nr.:     3                               
Dato:  Onsdag, den 1/5 2013.
Tid:     19.00.    
Sted:   Borup præstegård.   
Fraværende:                            

DAGSORDEN:

1.    Referat fra sidste M/R- møde, 9/4 2013.

2.    Forretningsorden og vedtægter, opfølgning.  

3.     Kirke- og kirkegårdsudvalg:

        3.1.   Renoveringsprojekt, opfølgning.  
        3.2.   Adgangsforhold til tårnet, opfølgning.  
        3.3.   Digereparationer, - oplæg.
        3.4.   Omlægning af hække og gangarealer, - oplæg.
        3.5.   Fældning af sygdomsramte træer, - oplæg.  

4.     Præstegårdsudvalg.

5.     Aktivitetsudvalg:

        5.1.   Studietur den 25/5 2013, - opfølgning.  

6.     Økonomi:

         6.1.    Perioderegnskab 1/1 – 31/3 2013.
         6.2.    Likviditet.
         6.3.    Budget 2014.

7.       Orientering ved præsterne.

8.      Mødekalender 2013:

Lørdag, den 25/5,    8.30  -  5-sogns studietur.
Tirsdag, den 4/6,   19.00  -  5-sogns møde, Sognegården i Hornbæk.
Onsdag, den 19/6, 19.00   - M/R-Borup, præstegårdssalen.

9.     Eventuelt.

24/4 2013 JS

Dagsorden 9.4.2013 - Borup

MENIGHEDSRÅDET FOR BORUP SOGN

MØDEINDKALDELSE

Nr.:     3                               
Dato:  Tirsdag, den 9. april 2013
Tid:     16.30
Sted:   Borup kirke og præstegårdssalen.  
Fraværende:

DAGSORDEN:

1.    Renoveringsprojekt. Oplæg v/Ebbe Marxen med gennemgang i Borup Kirke.   

2.    Referat fra sidste M/R- møde.

3.    Forretningsorden og vedtægter, opfølgning.  

4.     Kirke- og kirkegårdsudvalg:

        4.1.   Adgangsforhold til tårnet – opfølgning vedr. arbejdets udførelse.  
        4.2.   Digerenovering.
        4.2.   Kirkegårdsrenovering.

5.     Præstegårdsudvalg.

6.     Aktivitetsudvalg:

         6.1.   Orientering fra de fem sognes aktivitetsudvalg.
         6.2.   Planlægning af studietur den 25/5 2013.
         
7.     Økonomi:
         7.1.    Budget 2014, oplæg på grundlag af udmelding på provstiets indledende
                   budgetmøde.
         7.2.    Perioderegnskab pr 31/3 2013, subsidiært bogført balance pr 28/2 2013.  
         7.3.    Likviditet.

8.      Orientering ved præsterne.

9.      Mødekalender 2013:

Onsdag, den 1/5,   19.00   - M/R-Borup, præstegårdssalen.
Lørdag, den 25/5,    9.00  -  5-sogns studietur.
Tirsdag, den 4/6,   19.00  -  5-sogns møde, Sognegården i Hornbæk.
Onsdag, den 19/6, 19.00   - M/R-Borup, præstegårdssalen.

10.    Eventuelt.

2/4 2013 JS

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02