Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Ord og tanker

Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander 2012

(Artiklen har været bragt i Randers Amtsavis mandag den 1. oktober 2012)

Konfirmanderne fandt "Luthers Nøgle"
Jeg hører stadig lyden af herrekor, hvis sang i onsdags gjaldede ud over det smukke område omkring Fussingø Slot. ”Vor Gud han er så fast en borg…”, som var Luthers kampsang. Senere sang koret efterårssalmer, f.eks. ”Vi pløjed’ og vi så’de…”. Mandsstemmerne trængte igennem!

Koret var en del af ca.120 frivillige statister, som havde meldt sig. Det var fortrinsvis menighedsrådsmedlemmer, men også andre interesserede deltog.
Anledningen var rollespillet ”Luthers Nøgle”, som 6-700 konfirmander fra Randers Søndre Provsti var aktører i.

De unge mennesker kom fra alle sogne i provstiet. Også provstiets præster beklædte i høj grad roller som statister. Konfirmanderne var inddelt i hold med ca. 8 personer i hver. Holdene var blandet godt og grundigt, så der var rig chance for de unge for at indlede nye venskaber på tværs.  
Historisk set foregik rollespillet i Middelalderen i tiden omkring Reformationen.

 

Pilgrimme, pest og overtro
I spillet agerede konfirmanderne pilgrimme. Grupperne gik på traditionel vis fra post til post og løste opgaver, som refererede til den historiske tid. Handelsfolk og bønder, alle behørigt udklædte, udgjorde vigtige poster og udfordrede pilgrimmene. Ved begge poster skulle svære prøver bestås. En større udfordring var dog de pestsyge, behørigt sminkede og udklædte stakler, der drev rundt på må og få og smittede pilgrimmene, så de blev blinde og døve og meget syge. En forbandelse skulle fjernes fra en gravplads. Et pestbefængt kors, som fiktivt var blevet fjernet fra gravpladsen, skulle bringes på plads, uden at de agerende måtte røre korset med hænderne. En svær øvelse, som ikke altid lykkedes, hvilket resulterede i sygdom.

Ved den hellige kilde kunne pilgrimmene finde helbredelse mod den frygtelige pest, men kildevandet var svært tilgængeligt, da det bevogtedes i en lund, der var beskyttet af magi, hvilket symboliserede den stærke overtro i Middelalderen. Lykkedes det ikke desto mindre at komme i berøring med kildevandet, var der håb om helbredelse.

Den lutherske kirke – hvor to eller tre er forsamlet ...
Et andet middel til mulig helbredelse var at søge den lutherske kirke. En kirke, som ikke nødvendigvis var bygget af sten, derimod af mennesker. Hvor to eller flere er samlet opstår en menighed. Den reformerte præst (statist) prædikede på dansk – og ikke som hidtil på latin – så budskabet var forståeligt. Ved at bringe den eller de syge og straffede ind i midten af menigheden kunne man via bøn – her fadervor, som konfirmanderne p.t. øver sig på - helbrede de syge og straffede. Efter en smule tøven gik konfirmanderne på med krum hals. I kor blev fadervor fremsagt højt og tydeligt med lidt støtte fra de tre medvirkende præster (statister). Befrielsen fra de snærende blindebukkebånd samt ditto sammenbindinger var umagen værd – ”pilgrimmene” kunne gå helbredte og befriede derfra!

Heksen i Gammelhaven
Længst ude på pynten ved Gammelhaven boede heksen, som kunne forbande pilgrimmene. Heksen (statisten) var totalt uigenkendelig med sminke og skrækkelige, misligholdte tænder (fra Spøg og Skæmt, forstås!). Heksen kunne virkelig sætte skræk i livet på pilgrimmene! Med helligt vand fra søen kunne hun dog velsigne staklerne.
En borgmester, en eneboer, en munk, en spiller, en nar, djævelen himself og sågar paven m.fl. – alle behørigt udklædte – spillede interessante roller undervejs på ruten.

Efter endt rundgang til posterne samledes flokkene af pilgrimme hos vogterne af ”Luthers Nøgle”. Posten var centralt placeret på den runde græsplæne ved slottets indgang. Ved hjælp af relikvier fra de forskellige poster skulle grupperne finde frem til svaret på, hvad ”Luthers Nøgle” kunne være. Ingen vindere – ingen tabere! ”Luthers Nøgle” viste sig at være ”Ordet”!
Forplejningen undervejs var hvidkål og bacon, simrekogt over bål – dertil fedtegrever! Himmelsk!
Såvel ”pilgrimmene” som statister havde en uforglemmelig og meget lærerig dag, tør jeg påstå! Dette på trods af vedvarende regn!

Anna Margrethe Beck – statist som luthersk præst

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02