Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Ord og tanker

Som mand og kvinde

Apropos
af mag.art. Monica Papazu, bragt i Randers Amtsavis tirsdag den 27. marts 2012
* * * * *
modelfoto-parforhold2012
Den kønsneutrale vielse, som i denne tid søges indført i kirken, er et klassisk eksempel på gode intentioner, som er kørt af sporet. Til at begynde med skal det siges, at statens forhold til homoseksualitet i bestemte sammenhænge kan regnes blandt de følsomme områder, hvor man kan måle graden af frihed i et samfund.

I det kommunistiske samfund, hvor jeg voksede op, var homoseksualitet forbudt ved lov og blev straffet med hårde fængselsstraffe. De eksempler, jeg personligt kender – mennesker, hvis liv blev ødelagt, eller som begik selvmord for at undgå at havne i fængslet endnu en gang – stammer alle fra musikkens, teatrets og ballettens verden. Der fandtes homoseksualitet i det miljø, og nogle af de mennesker betalte med livet for det.

I det totalitære samfund forsøgte staten at bestemme hele menneskets liv: forholdet mellem mand og kvinde, seksualitet og børneopdragelse. Der fandtes ikke nogen "privatsfære", alt var et statsanliggende. Og friheden måles nemlig altid på, om staten respekterer privatsfæren eller ej.

Et godt samfund er et samfund, hvor homoseksualitet ikke er forbudt ved lov og derfor heller ikke er strafbar. Der går grænsen, og friheden kræver intet andet.

 

I Danmark er friheden så stor, at homoseksuelle par kan indgå registreret partnerskab. Det er et verdsligt anliggende, som staten har myndighed over.

Når staten derimod forsøger at indføre homovielser i kirken, er dette ikke et eksempel på frihed, men på et totalitært tiltag, hvor staten blander sig i en sfære, som ligger uden for dens myndighed. Ligesom staten ikke kan bestemme, hvilken Gud der bedes til i kirken, for kirken er bundet af sine bekendelsesskrifter, ligesådan kan staten heller ikke bestemme, hvad ægteskab er i teologisk forstand. Den kan ikke dekretere indførelse af en kønsneutral vielse.

Ganske enkelt, fordi ægteskab er defineret én gang for alle. Definitionen er ikke noget psykologisk. Nøglen til det er ikke den subjektivt oplevede kærlighed. Nøglen er, at Gud skabte mennesket i sit billede "som mand og kvinde" og sagde "bliv frugtbare og mangfoldige". Det er forskellen mellem mand og kvinde, som er det objektive grundlag for ægteskab. Det er i deres forskellighed, at manden sammen med kvinden henviser til Gud. Det er deres forskellighed, som gør det muligt for dem at være frugtbare. Ægteskab er her ikke et spørgsmål om frihed, men om befaling – for Gud vil, at livet skal gives videre.

De homoseksuelle bliver ikke diskrimineret i kirken. De får hver for sig Guds velsignelse som enhver anden synder, som Gud skænker sin nåde til. Men kirken kan ikke kalde ægteskab det, som ikke er et ægteskab, og gøre menneskets ønsker eller påfund til noget helligt. Man kan kræve af staten, at homoseksuelle ikke bliver forfulgt, men staten kan ikke kræve, at Biblens ord og kirkens bekendelsesskrifter bliver sat ud af kraft i selve kirken.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02