Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Ord og tanker

Næstekærlighed

Apropos
af medlem af Hornbæk Sogns menighedsråd Anna Margrethe Bech, bragt i Randers Amtsavis den 4. april 2012:
* * * * * *

Jeg er gået rundt som katten om den varme grød. Har udskudt, forkastet og udskudt igen at give min holdning til kende. Jeg har læst og forholdt mig til adskillige nuancerede indlæg i dagspressen.

Jeg har dog hele tiden trods adskillige velformulerede og argumenterede synspunkter holdt mig til mit oprindelige standpunkt. Ingen nok så teologiske argumenter har rykket min holdning.

Jeg går ind for vielse af såvel heteroseksuelle som homoseksuelle par i folkekirken.

 

Efter normeringen tager det 6 år at blive teolog. Det siger sig selv, at man som teologistuderende i dette forløb tilegner sig specifikke kundskaber. Man får selvsagt læring i bibeltekster samt indsigt i alle teologiske og menneskelige aspekter. Selv om jeg er heldig at være vokset op i et kristent hjem og kalder mig kristen, vil jeg ikke bryste mig af at være bibelstærk. Derimod vil jeg hævde, at jeg har en vis indsigt i den menneskelige natur og en vis menneskelig forståelse.

For mig er kernen i kristendommen næstekærlighed.

Begrebet dækker både ven, fælle og landsmand, men også broder eller slægtning. Næsten kan også være den, der viser barmhjertighed som i lignelsen om ”Den barmhjertige samaritaner” (Luk.10,25 – 37)

Debatten om homoseksuelle vielser i Den danske Folkekirke har siden den nuværende regerings tiltræden bølget frem og tilbage – og i mine øjne fået uhørt megen opmærksomhed. Sagt med et nutidigt udtryk: ”Hvor svært kan det være?” Hele debatten virker for mig slet og ret overdimensioneret.

Da 3 kvindelige præster i 1948 blev ordineret, vakte det enorm debat. I dag kan jeg og flertallet af danskere næppe forestille os en Folkekirke uden ligeberettigelse af kønnene inden for præstestanden.

Den danske Folkekirke må, sagt med få ord, følge med tiden og afspejle samfundet. Hvad berettiger os til at fordømme? Hvad berettiger os til at udelukke den ene eller den anden gruppe fra fællesskabet og ligeværdigheden? Hvad berettiger os til at udelukke homoseksuelles ligeværd i kristen sammenhæng? Jeg er bevidst om, at ægteskabet mand og kvinde traditionelt betegner et forhold, som har juridiske konsekvenser for parterne. At man i kristen sammenhæng inkluderer gensidigt forpligtende forhold mellem to af samme køn, kan da ud fra et næstekærligt udgangspunkt på ingen måde genere heteroseksuelle ægteskaber. I 1800-tallets vielsesritual lovede kvinden at være manden underdanig. I 1912 ændredes ritualet til, at kvinden og manden skulle være ligeværdige i ægteskabet. Ændringer er tillempet over tid i overensstemmelse med ændringer i samfundet.

Man kan ikke ved lov sætte naturen ud af kraft. Men man kan opfatte begrebet ægteskab i videre betydning, idet man inkluderer et gensidigt forpligtende juridisk forhold mellem to af samme køn. Glemmes i debatten må det heller ikke, at homoseksuelle par i dag har mulighed for at adoptere, hvilket er en berettiget anerkendelse på lige fod med heteroseksuelle forhold.
Homoseksuelle har længe kunnet indgå registeret partnerskab, som juridisk gælder som ægteskab. For mange homoseksuelle vil det selvsagt få stor værdi og anerkendelse at få Guds velsignelse ved vielse i kirken. Røster har gjaldet, at alle ægteskaber skal ud af Folkekirken og foregå på rådhuset, så alle, såvel heteroseksuelle som homoseksuelle par, er ligestillet. Sikke noget vås! Er her udgangspunktet: Hvad ikke alle kan få, skal ingen ha’? Udelukker man kirkebryllupper for alle, udelukker man en stor del af brugerne af den danske folkekirke. Og dette i en tid, hvor mange melder sig ud af Folkekirken!

Trækkes debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle i langdrag, er lovforslaget måske slet ikke længere aktuelt. I desperation, i skuffelse, i almindelig ligegyldighed har mange homoseksuelle nemlig i mellemtiden meldt sig ud af Folkekirken!

Anna Margrethe Beck - Hornbæk

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02