Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Ord og tanker

Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander 2012

(Artiklen har været bragt i Randers Amtsavis mandag den 1. oktober 2012)

Konfirmanderne fandt "Luthers Nøgle"
Jeg hører stadig lyden af herrekor, hvis sang i onsdags gjaldede ud over det smukke område omkring Fussingø Slot. ”Vor Gud han er så fast en borg…”, som var Luthers kampsang. Senere sang koret efterårssalmer, f.eks. ”Vi pløjed’ og vi så’de…”. Mandsstemmerne trængte igennem!

Koret var en del af ca.120 frivillige statister, som havde meldt sig. Det var fortrinsvis menighedsrådsmedlemmer, men også andre interesserede deltog.
Anledningen var rollespillet ”Luthers Nøgle”, som 6-700 konfirmander fra Randers Søndre Provsti var aktører i.

Læs mere: Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander 2012

Kampen mod eller med tiden ...

ved Dorte Jørgensen
Kirkebladet 1/2012

”Tiden går” siger nogle, andre siger ”tiden kommer”! Er der forskel? Tiden spiller i hvert fald en rolle i vores liv uanset. Vi har en tid ... vi lever en tid. En kort tid i den store sammenhæng! Som salmisten i det gamle testamente formulerer det: ”Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere”.

Læs mere: Kampen mod eller med tiden ...

Næstekærlighed

Apropos
af medlem af Hornbæk Sogns menighedsråd Anna Margrethe Bech, bragt i Randers Amtsavis den 4. april 2012:
* * * * * *

Jeg er gået rundt som katten om den varme grød. Har udskudt, forkastet og udskudt igen at give min holdning til kende. Jeg har læst og forholdt mig til adskillige nuancerede indlæg i dagspressen.

Jeg har dog hele tiden trods adskillige velformulerede og argumenterede synspunkter holdt mig til mit oprindelige standpunkt. Ingen nok så teologiske argumenter har rykket min holdning.

Jeg går ind for vielse af såvel heteroseksuelle som homoseksuelle par i folkekirken.

Læs mere: Næstekærlighed

Vielse af homoseksuelle - hvad står der i Bibelen?

Det skal understreges, at temaoplægget nedenfor er udarbejdet, inden biskoppernes forslag til bibellæsninger ved vielse/velsignelse af homoseksuelle par blev offentliggjort. De foreslåede tekster kan ses via dette link.
* * * * *

Temaoplæg udarbejdet af sognepræst Maja Søgaard Kristensen til menighedsrådsmøde i Borup sogn den 26. april 2012
Bemærk: Bibelopslag er påkrævet for forståelsen af dette temaoplæg
* * * * *

Indledning    
   I Bibelen står der intet skrevet om vielse af homoseksuelle. Til gengæld er homoseksualitet beskrevet flere steder i den hellige bog, og det er et uddrag af disse tekststeder, som jeg vil se nærmere på i det følgende.
   Homoseksualitet er både i samfundsmæssig og bibelsk sammenhæng et aktuelt og omdiskuteret emne. En af grundene til den store interesse er den højaktuelle og til tider ophedede debat om ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle i forhold til vielser, hvilket der snart sættes en milepæl for. Fra fredag den 15. juni 2012 har landets præster nemlig mulighed for at vie homoseksuelle par ved hjælp af et kønsneutralt ritual.
   Vi er alle under stor indflydelse af den tid, det sted og den kontekst, som vi lever i, og disse forhold med flere er afgørende for den måde, hvorpå vi opfatter verden og herunder, hvordan vi forholder os til homoseksualitet. Jeg finder det imidlertid vigtigt ikke at glemme den historiske og kulturelle afstand, der er mellem nutiden og Bibelens tid. Det gør det sværere at forstå teksterne, og det indebærer, efter min mening, at der ikke uden videre kan sættes lighedstegn mellem nutidens og Bibelens perception af homoseksualitet. Derfor er det relevant at udforske datidens samfund og levevis for at opnå større forståelse for datidens tænkemåder.

Læs mere: Vielse af homoseksuelle - hvad står der i Bibelen?

Præsterne Skriver - Hvor kristen er du?

ved Maja Søgaard Kristensen
Kirkebladet 2/2012

Når jeg, som privatperson og uden præstekjole, er til en familiefest, hvor folk pludselig finder ud af, at jeg er en ung og nyuddannet præst, så får jeg (stort set) altid stillet spørgsmålet: ”Er  du så meget kristen?” Derudover skal jeg også lige kunne forklare verdens skabelse, stå inde for både Jesu undere og fortidens korstog og så gerne sige et par sætninger på både hebraisk, græsk og latin.

Læs mere: Præsterne Skriver - Hvor kristen er du?

Som mand og kvinde

Apropos
af mag.art. Monica Papazu, bragt i Randers Amtsavis tirsdag den 27. marts 2012
* * * * *
modelfoto-parforhold2012
Den kønsneutrale vielse, som i denne tid søges indført i kirken, er et klassisk eksempel på gode intentioner, som er kørt af sporet. Til at begynde med skal det siges, at statens forhold til homoseksualitet i bestemte sammenhænge kan regnes blandt de følsomme områder, hvor man kan måle graden af frihed i et samfund.

I det kommunistiske samfund, hvor jeg voksede op, var homoseksualitet forbudt ved lov og blev straffet med hårde fængselsstraffe. De eksempler, jeg personligt kender – mennesker, hvis liv blev ødelagt, eller som begik selvmord for at undgå at havne i fængslet endnu en gang – stammer alle fra musikkens, teatrets og ballettens verden. Der fandtes homoseksualitet i det miljø, og nogle af de mennesker betalte med livet for det.

I det totalitære samfund forsøgte staten at bestemme hele menneskets liv: forholdet mellem mand og kvinde, seksualitet og børneopdragelse. Der fandtes ikke nogen "privatsfære", alt var et statsanliggende. Og friheden måles nemlig altid på, om staten respekterer privatsfæren eller ej.

Et godt samfund er et samfund, hvor homoseksualitet ikke er forbudt ved lov og derfor heller ikke er strafbar. Der går grænsen, og friheden kræver intet andet.

Læs mere: Som mand og kvinde

2. s. i advent 2011

Læs mere: 2. s. i advent 2011

3. søndag i advent 2012

Læs mere: 3. søndag i advent 2012

Konen fra landet - Havde vi gåsens visdom

Kirkebladet 2/2012

Forleden kom jeg ved en tilfældighed til at kaste blikket opad på den smukke himmel. Og der kom en flok svaner sejlende i smuk V-formation. Det var umådeligt smukt. Det fik mig samtidig til at tænke på en lille beretning fortalt af Dalai Lama:

Læs mere: Konen fra landet - Havde vi gåsens visdom

1. søndag i advent 2012

Læs mere: 1. søndag i advent 2012

7. s. e. trinitatis 2011

Læs mere: 7. s. e. trinitatis 2011

21. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 21. søndag efter trinitatis 2012

3. s. e. trinitatis 2011

Læs mere: 3. s. e. trinitatis 2011

20. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 20. søndag efter trinitatis 2012

5. s. e. påske 2011

Læs mere: 5. s. e. påske 2011

19. s. efter trinitatis 2012

Læs mere: 19. s. efter trinitatis 2012

4. s. e. påske 2011

Læs mere: 4. s. e. påske 2011

16. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 16. søndag efter trinitatis 2012

12. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 12. søndag efter trinitatis 2012

10. s. efter trinitatis 2012

Læs mere: 10. s. efter trinitatis 2012

9. s. e. trinitatis 2012

Læs mere: 9. s. e. trinitatis 2012

8. s. efter trinitatis 2012

Læs mere: 8. s. efter trinitatis 2012

7. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 7. søndag efter trinitatis 2012

3. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 3. søndag efter trinitatis 2012

2. søndag efter trinitatis 2012

Læs mere: 2. søndag efter trinitatis 2012

Trinitatis søndag 2012

Læs mere: Trinitatis søndag 2012

1.søndag efter påske 2012

Læs mere: 1.søndag efter påske 2012

3. søndag i fasten 2012

Læs mere: 3. søndag i fasten 2012

2. søndag i fasten 2012

Læs mere: 2. søndag i fasten 2012

Sidste søndag efter H. 3 k. 2012

Læs mere: Sidste søndag efter H. 3 k. 2012

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02