Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Aktiviteter

Løbende aktiviteter

Der er løbende aktiviteter i gang i Sognegården og i de enkelte sogne for såvel unge som ældre.

Vælg i venstre spalte den af De Fem Sognes aktiviteter, du har interesse for.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02