Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, ja, at du deler dit brød med den sultne
 Esajas' Bog 58,6-7 

Aktiviteter

Løbende aktiviteter

Der er løbende aktiviteter i gang i Sognegården og i de enkelte sogne for såvel unge som ældre.

Vælg i venstre spalte den af De Fem Sognes aktiviteter, du har interesse for.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02