Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.
Esajas′ Bog 12,2

 

Aktiviteter

Løbende aktiviteter

Der er løbende aktiviteter i gang i Sognegården og i de enkelte sogne for såvel unge som ældre.

Vælg i venstre spalte den af De Fem Sognes aktiviteter, du har interesse for.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02