Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Præsterne

Sognepræst Dorte Jørgensen, kbf.
Højbjergvej 11, Tånum
8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60
E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Maja Søgaard Blokager
P.t. orlov

Vikarpræst Mogens Birk Sørensen
Januar-marts 2018
Tlf. 21 73 44 62
E-mail: mobs@km.dk

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02