Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.
Esajas′ Bog 12,2

 

Kirkekontoret

Hornbæk Kirkevej 7
8920 Randers NV
tlf. 86 42 02 60
e-mail: jekr@km.dk

Kordegn Jette Kristiansen
træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-13.00,
torsdag tillige kl. 16.00-17.00

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02