Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Samtale med en præst

Ønsker du en personlig samtale med en af pastoratets præster, er du velkommen til at kontakte den pågældende og træffe aftale herom.

"Sjælesorg" kalder man ofte denne samtale. Biskop Karsten Nissen har omtalt den som "aktiv livshjælp". Samtalen kan handle om alt fra tabet af et nært familiemedlem til spørgsmål om tro og kirke. Samtalen kan måske løse op, åbne for tillid, tilgivelse, livsmod ... fornyet tro og håb.

Husk, at præsten har tavshedspligt.

Kontaktoplysninger om pastoratets præster finder du her.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02