Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Navngivning

HvadSkalBarnetHeddeEt barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.

Ønsker forældrene navngivning uden dåb, afgives en anmodning om navngivning digitalt via www.borger.dk. Begge forældre skal underskrive anmodningen, hvis de har fælles forældremyndighed.

 
hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02