Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
 Esajas′ Bog 41,10


 

Begravelse/bisættelse

Begravelse-2-TnumKirke2011Ved dødsfald skal de pårørende anmelde dette senest to dage efter dødsdatoen.

De fleste foretrækker at kontakte en begravelsesforretning. I så fald tager bedemanden sig af de nødvendige papirer og aftaler i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen.

Pårørende kan også anmelde dødsfaldet til kirkekontoret eller en af pastoratets præster og træffe alle aftaler her. Den afdødes personlige papirer medbringes.


Inden begravelsen/bisættelsen mødes de pårørende med præsten til en samtale om afdøde, om valg af salmer og om handlingens forløb i øvrigt.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02